«Tilbake til børsmeldinger
03.05.2016

VELLYKKET EMISJON AV 4 ÅRS OBLIGASJONSLÅN PÅ MNOK 600

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har idag emittert NOK 600 millioner i det norske obligasjonsmarkedet i form av et nytt sikret obligasjonslån med 4 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 mnd. NIBOR + 1,05% p.a

Lånet planlegges utbetalt den 19. mai 2016 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjons- lånet er generell finansiering av konsernets virksomhet.

Handelsbanken Capital Markets og Swedbank Markets har vært engasjert som tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finan

Tel: 926 97 622