«Tilbake til børsmeldinger
25.05.2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT

På dagens ordinære generalforsamling i Olav Thon

Eiendomsselskap ASA ble alle forslag vedtatt slik de

ble fremmet.

Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen.

Aksjene noteres ex. utbytte på 1,80 kroner per aksje

26.05.2016, og utbytte planlegges utbetalt 08.06.2016

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans