«Tilbake til børsmeldinger
27.05.2016

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP HAR ETABLERT ET SEK COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MED EN RAMME PÅ 1,5 MILLIARDER

Olav Thon Eiendomsselskap har etablert et sertifikat-

program i Sverige med en låneramme på 1,5 milliarder

SEK.

Avtalen er inngått med Svenska Handelsbanken som

arrangør («Ledarbanken») og med Danske Bank, DNB,

Svenska Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank som

deltakere («Emissionsinstituten»).

Avtalen gir Olav Thon Eiendomsselskap ASA tilgang til

å utstede sertifikatlån med løpetid inntil 1 år i det

svenske kapitalmarkedet.

De første emisjonene er nå gjennomført.

Det er utstedt sertifikatlån på totalt 1,1 milliarder

SEK med løpetid på 3- 6 måneder, og rente på 0,15% - 0,20% p.a.

Tilgang til det svenske sertifikatmarkedet er av

strategisk betydning siden konsernet siden 2014 har

hatt betydelig aktivitet i Sverige. I tillegg vil

sertifikatprogrammet både øke selskapets finansielle

fleksibilitet og redusere konsernets finanskostnader.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Tel: 926 97622