«Tilbake til børsmeldinger
16.06.2016

Oslo Børs - OLT84 - Nytt lån til notering 16.06.2016

Nytt lån til notering på Oslo Børs 16.06.2016 Lånets navn: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/20 FRN Ticker: OLT84 Instrument ID: 1302466 ISIN: NO0010764871 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 600 mill, lukket lån Rentebærende f.o.m.: 19.05.2016 Forfallsdato: 19.05.2020 Rente: 2,07 % p.a. (3 mnd NIBOR + 1,05 %) Sektorliste: Storlånssektor Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets, Swedbank Norge Verdipapirregister: VPS Godkjent prospekt tilgjengelig på: http://www.oslobors.no https://www.olt.no/finans/obligasjonslan