«Tilbake til børsmeldinger
16.06.2016

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør finans Arne B. Sperre, har den 16.

juni 2016 kjøpt 100 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap

ASA til kurs 144,00.

Sperre eier etter kjøpet 2.600 aksjer i Olav Thon

Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

Verdipapirhandellovens §5-12