«Tilbake til børsmeldinger
14.07.2016

Oslo Børs - OLT85 - Nytt sertifikatlån til notering 14.07.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 14.07.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,25% CERT 079 300916 Ticker: OLT85 Instrument ID: 1302531 ISIN: NO0010769201 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.09.2016 Rente: 1,25 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 13.07.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister: VPS