«Tilbake til børsmeldinger
24.08.2016

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat i 1. halvår, preget av leievekst og betydelig verdiøkning på konsernets investeringseiendommer.

Hovedpunktene i halvårsrapporten er som følger:

Konsernets leieinntekter var 1.268 millioner kroner

Årlig leieinntektsnivå, var 2.675 millioner kroner

og ledigheten var 3,1 %.

Resultat før skatter og verdiendringer økte med 6% til

729 millioner kroner.

Resultat før skatter beløp seg til 1.319 millioner

kroner.

Netto kontantstrøm fra driften var 590 millioner

kroner.

Konsernets egenkapitalandel var 39 % og bokført

egenkapital per aksje økte til 173 kroner

Konsernets likviditetsreserve var 5.092 millioner

kroner

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet, var 22,3 milliarder kroner (21,5).