«Tilbake til børsmeldinger
15.09.2016

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP VURDERES UTSTEDELSE AV NOK OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har tildelt Danske Bank,

Nordea og Swedbank mandat til å arrangere investor-

møter i forbindelse med en mulig utstedelse av

obligasjonslån.

Avhengig av markedsforhold, vil et eller flere NOK

senior sikrede obligasjonslån med 3-7 års løpetid

følge.

For ytterligere informsjon, vennligst

kontakt:

Kristian Andersen i Danske Bank Markets (22 86 13 06)

Jan-Erik Nilsen i Nordea Markets (22 48 77 85)

John Hoel i Swedbank ((+47 23 11 62)

Arne B. Sperre i Olav Thon Eendomsselskap

(+47 92 69 76 22)