«Tilbake til børsmeldinger
15.09.2016

Oslo Børs - OLT86 - Nytt sertifikatlån til notering 16.09.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 16.09.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,43% CERT 181 150317 Ticker: OLT86 Instrument ID: 1302593 ISIN: NO0010774441 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 400 mill, åpent lån Forfallsdato: 15.03.2017 Rente: 1,43 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 15.09.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS