«Tilbake til børsmeldinger
23.09.2016

Oslo Børs - OLT87 - Nytt sertifikatlån til notering 23.09.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 23.09.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,36% CERT 091 221216 Ticker: OLT87 Instrument ID: 1302615 ISIN: NO0010775117 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 22.12.2016 Rente: 1,36 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 22.09.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS