«Tilbake til børsmeldinger
30.09.2016

SUKSESSFULL PLASSERING AV NYE OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag plassert NOK 1,250 millioner i det norske obligasjonsmarkedet i form av to nye sikrede obligasjonslån med 3 og 5 års løpetid og med pant i Storo Storsenter i Oslo.

Lånet med 3 års løpetid har et volum på NOK 500m og en flytende rente på 3 mnd. NIBOR + 0,70% p.a. Lånet med 5 års løpetid har et volum på NOK 750m og en flytende rente på 3 mnd. NIBOR + 0,90% p.a.

Lånene planlegges utbetalt den 18. oktober 2016 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånene er refinansiering av eksisterende gjeld samt generell finansiering av konsernets virksomhet.

Danske Bank, Nordea og Swedbank har vært engasjert som tilretteleggere av lånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Tel: +47 926 97 622