«Tilbake til børsmeldinger
30.09.2016

MELDEPLIKTIG HANDEL

Finansiell controller Hedvig Lima har den 30.09.2016 kjøpt 300 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 165,00 kr per aksje.

Lima eier etter kjøpet 300 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er meldepliktig etter Verdipapirhandellovens §5-12