«Tilbake til børsmeldinger
13.10.2016

Oslo Børs - OLT88 - Nytt sertifikatlån til notering 13.10.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 13.10.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,53% CERT 182 120417 Ticker: OLT88 Instrument ID: 1302657 ISIN: NO0010776461 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 300 mill, åpent lån Forfallsdato: 12.04.2017 Rente: 1,53 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 12.10.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS