«Tilbake til børsmeldinger
03.11.2016

Oslo Børs - OLT89 - Nytt sertifikatlån til notering 03.11.2016

Nytt lån til notering på Oslo Børs 03.11.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,53% CERT 182 270417 Ticker: OLT89 Instrument ID: 1302697 ISIN: NO0010777659 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 27.10.2016 Forfallsdato: 27.04.2017 Rente: 1.53 % p.a. Sektorliste: Sertifikater Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS

[http://www.oslobors.no] [https://www.olt.no]