«Tilbake til børsmeldinger
17.11.2016

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 3. kvartal et godt resultat, preget av verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og økte leieinntekter. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

Konsernets leieinntekter var 650 millioner kroner Årlig leieinntektsnivå 2) var 2.685 millioner kroner, og ledigheten i eiendomsporteføljen var 3,1 % Resultat før skatter beløp seg til 1.149 millioner kroner Netto kontantstrøm fra driften var 296 millioner kroner. Konsernets egenkapitalandel var 40 % og egenkapital per aksje økte i 3. kvartal til 181 kroner. Konsernets likviditetsreserve var 5.478 millioner kroner. Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 11,8 milliarder kroner.