«Tilbake til børsmeldinger
21.11.2016

VELLYKKET UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag hentet 200 millioner NOK i obligasjonslånet med ISIN NO0010776081. Innbetalingsdato vil være 29. november 2016. Nordea har vært engasjert som tilrettelegger av finansieringen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622