«Tilbake til børsmeldinger
23.12.2016

MELDEPLIKTIG HANDEL

Hallgeir Åndal, CEO Thon Property AB, har den 22.12.2016 kjøpt 62 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 159 kroner per aksje. Åndal eier etter kjøpet 62 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Denne opplysningen er meldepliktig etter Verdipapirhandellovens § 5-12