«Tilbake til børsmeldinger
28.12.2016

Oslo Børs - OLT91 - Nytt lån til notering 29.12.2016

Nytt lån til notering på Oslo Børs 29.12.2016 Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 16/21 FRN Ticker: OLT91 Instrument ID: 1302845 ISIN: NO0010776073 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 750 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 18.10.2016 Forfallsdato: 18.10.2021 Rente: 2,01 % p.a. (3 mnd NIBOR + 0,9 %) Sektorliste: Industri og handel Tilretteleggere: Danske Bank, Nordea, Swedbank Verdipapirregister: VPS Godkjent prospekt tilgjengelig på: http://www.oslobors.no http://www.olt.no