«Tilbake til børsmeldinger
29.12.2016

Oslo Børs - OLT90 - Nytt lån til notering 29.12.2016

Nytt lån til notering på Oslo Børs 29.12.2016 Lånets navn: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/19 FRN Ticker: OLT90 Instrument ID: 1302844 ISIN: NO0010776081 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 18.10.2016 Forfallsdato: 18.10.2019 Rente: 1,81 % p.a. (3 mnd NIBOR + 0,7 %) Sektorliste: Industri og handel Tilretteleggere: Danske Bank, Nordea, Swedbank Verdipapirregister: VPS Godkjent prospekt tilgjengelig på: http://www.oslobors.no http://www.olt.no