«Tilbake til børsmeldinger
18.01.2017

VELLYKKET UTSTEDELSE AV NYTT OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag plassert NOK 250 millioner i det norske obligasjonsmarkedet i form at et sikret obligasjonslån med 10 års løpetid og med pant i Storo Storsenter i Oslo.

Lånet har en fast rente på 2,90% p.a., og planlegges utbetalt den 27. januar 2017. Lånet planlegges notert på Oslo Børs, og formålet med obligasjonslånet er generell finansiering av konsernets virksomhet.

SEB var engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97622