«Tilbake til børsmeldinger
20.01.2017

Oslo Børs - OLT92 - Nytt sertifikatlån til notering 23.01.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 23.01.2017

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,40% CERT 244 210917 Ticker: OLT92 Instrument ID: 1302891 ISIN: NO0010782857 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 20.01.2017 Forfallsdato: 21.09.2017 Rente: 1.4 % p.a. Sektorliste: Sertifikater Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister: VPS