«Tilbake til børsmeldinger
16.02.2017

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2016 OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 4. kvartal et godt resultat, preget av store verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og finansielle instrumenter samt en betydelig vekst i leieinntektene. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: -Leieinntekter i 4. kvartal var 673 millioner kroner og 2.590 millioner kroner for hele 2016. -Resultat før skatter beløp seg til 2.011 millioner kroner, og 4.478 millioner kroner for hele 2016. -Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 391 millioner kroner i 4. kvartal, og 1.526 millioner kroner I 2016. -Netto kontantstrøm fra driften var 378 millioner kroner, og 1.265 millioner kroner for hele 2016 -Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 41 % og egenkapital per aksje økte i 4. kvartal til 197 kroner. -Konsernets likviditetsreserve var 4.951 millioner kroner -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 16,3 milliarder kroner, og 50,5 milliarder kroner for hele 2016. -Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2016 med 2,00 kroner per aksje.

Ref: Arne B. Sperre Konserndirektør finans tlf: 926 97 622