«Tilbake til børsmeldinger
08.03.2017

Oslo Børs - OLT93 - Nytt lån til notering 08.03.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 08.03.2017 Lånets navn: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/27 2,90% Ticker: OLT93 Instrument ID: 1302977 ISIN: NO0010782899 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 27.01.2017 Forfallsdato: 27.01.2027 Rente: 2,9 % p.a. Sektorliste: Industri og handel Tilretteleggere: SEB Verdipapirregister: VPS ESMA-kategori: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på: http://www.oslobors.no http://www.olt.no