«Tilbake til børsmeldinger
28.04.2017

SUKSESSFULL PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I SEK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert SEK 500 millioner i form av et nytt usikret obligasjonslån med 2 års løpetid.

Lånet har en fast rente på 0,37% p.a.

Lånet planlegges utbetalt den 10. mai 2017 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånet er generell finansiering av konsernets virksomhet.

Nordea har vært tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans

Tel: 926 97 622