«Tilbake til børsmeldinger
23.05.2017

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Den gode resultatutviklingen i Olav Thon Eiendomsselskap fortsatte i 1. kvartal, og selskapet oppnådde en betydelig resultatvekst.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: -Leieinntektene var 681 millioner kroner. -Resultat før skatter beløp seg til 1.024 millioner kroner -Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 412 millioner kroner. -Netto kontantstrøm fra driften var 365 millioner kroner. -Ved utgangen av 1. kvartal var konsernets egenkapitalandel 42 % og egenkapital per aksje var økt til 204 kroner. -Likviditetsreserve ved kvartalets slutt var 6.113 millioner kroner. -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10,8 milliarder kroner

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622