«Tilbake til børsmeldinger
24.05.2017

OSLO BØRS - OLT98 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 26.05.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.05.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 26.05.2017 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsse ASA 17/19 0,37% SEK Ticker: OLT98 Instrument ID: 1303134 ISIN: NO0010792435 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: SEK Lånebeløp / Issued amount: 500 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 10.05.2017 Forfallsdato / Maturity date: 10.05.2019 Kupongrente / Coupon rate: 0,37 % p.a. Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial Tilretteleggere / Managers: Nordea Markets, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no]