«Tilbake til børsmeldinger
10.07.2017

Oslo Børs - Olav Thon Eiendomsselskap ASA - Mottatt søknad om notering av sertifikatlån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010801210.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.