«Tilbake til børsmeldinger
10.07.2017

OSLO BØRS - OLT101 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 11.07.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 11.07.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 11.07.2017 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,33% CERT 365 100718 Ticker: OLT101 Instrument ID: 1303254 ISIN: NO0010801210 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 10.07.2017 Forfallsdato / Maturity date: 10.07.2018 Kupongrente / Coupon rate: 1.33 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond