«Tilbake til børsmeldinger
24.08.2017

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt resultat i 1. halvår, med en betydelig resultatvekst fra samme periode i fjor. Hovedpunktene i rapporten for 1. halvår er som følger:

Leieinntektene var 1.378 millioner kroner. Årlig leieinntektsnivå ved halvårsskiftet var 2.880 millioner kroner, og ledigheten 2,9%. Resultat før skatter beløp seg til 2.076 millioner kroner. Resultat før skatter og verdiendringer økte med 22 % til 861 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra driften var 739 millioner kroner.

Ved utgangen av 2. kvartal var konsernets egenkapitalandel 42 % og egenkapital per aksje var økt til 210 kroner. Likviditetsreserve ved halvårsskiftet var 5.412 millioner kroner. Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22,9 milliarder kroner

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622