«Tilbake til børsmeldinger
24.08.2017

OSLO BØRS - OLT102 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 25.08.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 25.08.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 25.08.2017 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,20% CERT 365 240818 Ticker: OLT102 Instrument ID: 1303294 ISIN: NO0010803992 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 150 mill åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 24.08.2017 Forfallsdato / Maturity date: 24.08.2018 Kupongrente / Coupon rate: 1,20 % p.a. Sektorliste / sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond