«Tilbake til børsmeldinger
30.08.2017

SUKSESSFULL PLASSERING AV NYE SENIOR USIKRETE OBLIGASJONSLÅN I SEK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert SEK 700 millioner kroner i form av 2 nye usikrete obligasjonslån med 2 og 3 års løpetid, hver med et lånebeløp på SEK 350 millioner kroner.

Lånet med 2 års løpetid har en fast rente på 0,395%, og planlegges utbetalt den 06.09.2017, mens lånet med 3 års løpetid har en fast rente på 0,757% og planlegges utbetalt den 07.09.2017.

Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs, og formålet med lånene er refinansiering av eksisterende gjeld samt generell finansiering av konsernets virksomhet. Svenska Handelsbanken og Swedbank har vært engasjert som tilretteleggere av lånene. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: + 47 926 97 622