«Tilbake til børsmeldinger
05.09.2017

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør finans Arne B. Sperre, har den 5. September 2017 kjøpt 200 aksjer I Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 166,50. Sperre eier etter kjøpet 2.800 aksjer I Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Denne opplysningen er informsjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.