«Tilbake til børsmeldinger
13.09.2017

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP VURDERER UTSTEDELSE AV NOK OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA vurderer å emittere nytt NOK obligasjonslån og har mandatert Handelsbanken Capital Markets og Swedbank som tilretteleggere. Utstedelse av NOK 400-600 millioner i senior sikrede obligasjoner med forventet løpetid på 5 år vil følge, avhengig av markedsforholdene.

For Olav Thon Eiendomsselskap AAS

Arne B. Sperre Konserndirektør finans TeL. 926 97 622