«Tilbake til børsmeldinger
15.09.2017

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har plassert NOK 600 millioner i det norske obligasjonsmarkedet i form av et sikret obligasjonslån med pant i kjøpesenteret Amfi Madla i Stavanger.

Lånet med 5 års løpetid har et volum på NOK 600 millioner, og en flytende rente på 3 mnd. NIBOR + 0,72% p.a.

Lånet planlegges utbetalt den 26.september 2017, og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med lånet er refinansiering samt generell finansiering av konsernets virksomhet.

Handelsbanken Capital Markets og Swedbank har vært engasjert som tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tet: + 47 926 97 622