«Tilbake til børsmeldinger
16.10.2017

Oslo Børs - OLT106 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 17.10.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 17.10.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 17.10.2017 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomss ASA 17/20 0,757% SEK Ticker: OLT106 Instrument ID: 1303435 ISIN: NO0010804875 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: SEK Lånebeløp / Issued amount: 350 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 07.09.2017 Forfallsdato / Maturity date: 07.09.2020 Kupongrente / Coupon rate: 0,757 % p.a. Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets ; Swedbank Norge, NUF Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no/finans/obligasjonslan]