«Tilbake til børsmeldinger
16.10.2017

Oslo Børs - OLT107 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 17.10.2017

Nytt lån til notering på Oslo Børs 17.10.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 17.10.2017 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN Ticker: OLT107 Instrument ID: 1303437 ISIN: NO0010806243 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 600 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 26.09.2017 Forfallsdato / Maturity date: 26.09.2022 Kupongrente / Coupon rate: 1,52 % p.a. (3M NIBOR + 0,72 %) Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets ; Swedbank Norge, NUF Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no/finans/obligasjonslan]