«Tilbake til børsmeldinger
09.11.2017

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 3. kvartal et godt resultat, preget av betydelige verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og økte leieinntekter.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: - Leieinntektene var 693 millioner kroner. Årlig leieinntektsnivå var 2.890 millioner kroner (2.685), og ledigheten 2,7 % . - Resultat før skatter beløp seg til 1.261 millioner kroner. - Resultat før skatter og verdiendringer økte med 6 % til 430 millioner kroner. - Netto kontantstrøm fra driften var 459 millioner kroner. - Ved utgangen av 3. kvartal var konsernets egenkapital- andel 43 % og egenkapital per aksje var økt til 219 kroner. - Likviditetsreserve ved kvartalsskiftet var 6.974 millioner kroner. - Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 12,3 milliarder kroner

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622