«Tilbake til børsmeldinger
28.11.2017

MELDEPLIKTIG HANDEL

Thomas E. Rønning, Direktør Kjøpesenterdivisjone har den 28.november 2017 solgt 200 aksjer I Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 158,90. Rønning eier etter salget ingen aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.