«Tilbake til børsmeldinger
15.02.2018

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2017

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde også i 4. kvartal et godt resultat, med leievekst og fortsatt økte eiendoms-verdier.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

-Leieinntektene var 699 millioner kroner. -Årlig leieinntektsnivå ved årsskiftet var 2.910 millioner kroner og ledigheten 2,7 %. -Resultat før skatter ble 868 millioner kroner -Resultat før skatter og verdiendringer beløp seg til 469 millioner kroner). -Netto kontantstrøm fra driften var 435 millioner kroner. -Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 43 % og egenkapital per aksje var økt til 227 kroner. -Likviditetsreserven ved årsskiftet var 8.137 millioner kroner. -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 15,5 milliarder kroner. -Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2017 med 2,20 kroner per aksje.

For Olav Thon Eiendomsselskap AA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622