«Tilbake til børsmeldinger
15.02.2018

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Utbyttebeløp: 2,20 per aksje Annonsert valuta: Norske kroner Siste dag inklusive: 23. mai 2018 Ex-dato: 24. mai 2018 Record date (eierregisterdato): 25. mai 2018 Betalingsdato: 06. juni 2018 Vedtaksdato: 23. mai 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.