«Tilbake til børsmeldinger
16.02.2018

OLT - melding av aksjekjøp

Jeg melder herved at Otto Olsen Bygg AS i dag 16. februar 2018 har gjort avtale om kjøp av 60.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 155 hver.

Otto Olsen Bygg AS har etter dette kjøpet en beholdning på 676.220 aksjer.

Otto Olsen Bygg AS er 100 % eiet av undertegnede, som er innsider gjennom styreverv i OLT.

Line Norbye