«Tilbake til børsmeldinger
26.02.2018

SUKSESSFULL PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I SEK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert SEK 300 millioner i form av et nytt usikret obligasjonslån med 3 års løpetid. Lånet har en flytene rente på 3 måneders Stibor + 0,69% p.a. Lånet planlegges utbetalt den 8. mars 2018 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånet er refinansiering av eksisterende gjeld. I forbindelse med utstedelsen av det nye obligasjonslånet har selskapet kjøpt tilbake SEK 300 millioner av OLT71 med ISIN NO0010736762 som forfaller 28. mai 2018. Nordea har vært tilrettelegger av lånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622