«Tilbake til børsmeldinger
01.03.2018

VELLYKKET UTSTEDELSE AV NYTT SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert NOK 200 millioner i form av et nytt obligasjonslån med pant i Storo Storsenter i Oslo.

Lånet har 5 års løpetid og en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,685% p.a. Lånet planlegges utbetalt den 13. mars 2018 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånet er refinansiering av eksisterende gjeld.

I forbindelse med utstedelsen av det nye obligasjonslånet har selskapet kjøpt tilbake NOK 200 millioner av OLT90 med ISIN NO0010776081 som forfaller 18. oktober 2019.

Handelsbanken Capital Markets har vært tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622