«Tilbake til børsmeldinger
07.03.2018

SUKSESSFULL PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Det vises til børsmelding av 1. mars 2018. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert ytterligere NOK 100 millioner i NO0010818289, som forfaller 13. mars 2023. Utestående volum etter denne transaksjonen er NOK 300 millioner.

I forbindelse med utstedelsen av det nye obligasjonslånet har selskapet kjøpt tilbake NOK 100 millioner av OLT90 med ISIN NO0010776081, som forfaller 18. oktober 2019. Samlet tilbakekjøpt volum i lånet er NOK 300 millioner. Utestående i markedet i NO0010776081 etter dagens transaksjon er NOK 400 millioner.

Handelsbanken Capital Markets har vært tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622