«Tilbake til børsmeldinger
18.04.2018

SUKSESSFULL PLASSERING AV NYTT SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert NOK 500 millioner i form av et nytt obligasjonslån med pant i eiendommer i Oslo.

Lånet har 3 års løpetid og en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,52% p.a. Lånet planlegges utbetalt den 26. april 2018 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånet er refinansiering og generelle selskapsformål.

Handelsbanken Capital Markets og SEB har vært tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622