«Tilbake til børsmeldinger
18.04.2018

Oslo Børs - OLT110 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 19.04.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,26% CERT 183 181018 Ticker:OLT110 Instrument ID:1303986 ISIN: NO0010821473 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 250 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 18.04.2018 Forfallsdato / Maturity date: 18.10.2018 Kupongrente / Coupon rate: 1.26 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]