«Tilbake til børsmeldinger
19.04.2018

VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Det vises til børsmelding av 18. april 2018.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert ytterligere NOK 200 millioner i NO0010821580, som forfaller 26. april 2021. Utestående volum etter denne transaksjonen er NOK 700 millioner.

Handelsbanken Capital Markets og SEB har vært tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622