«Tilbake til børsmeldinger
04.05.2018

VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 150 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010818289(Løpetid frem til 13. mars 2023.) Utestående volum etter denne transaksjonen er NOK 550 millioner. Innbetalingsdato vil være 14. mai 2018.

Swedbank Norge har vært engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622