«Tilbake til børsmeldinger
15.05.2018

SUKSESSFULL PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 200 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010821580(løpetid frem til 26.april 2021) Utestående volum etter denne transaksjonen er NOK 900 millioner. Innbetalingsdato vil være 23. mai 2018.

Swedbank Norge har vært engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622