«Tilbake til børsmeldinger
23.05.2018

Rapport for 1. kvartal 2018

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal et godt resultat. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: - Leieinntektene var 698 millioner kroner (679). - Resultat før skatter beløp seg til 848 millioner kroner (1.023). - Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 467 millioner kroner (411). - Netto kontantstrøm fra driften var 407 millioner kroner (365). - Ved utgangen av 1. kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 % (42) og egenkapital per aksje økte til 235 kroner (204). - Likviditetsreserve ved kvartalets slutt var 8.077 millioner kroner (6.113). - Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 11.084 millioner kroner (10.770).